dilluns, 26 d’abril de 2010

Desarma els teus impostos amb l'objecció fiscal a la despesa militar


Com a continuació dels posts El negoci de la guerra (1) i el Negoci de la guerra (2) penjo aquest sobre l'objecció fiscal. Contra la barbàrie finançada amb els nostres impostos, s'imposa l'Objecció fiscal.

El pressupost del Ministeri de Defensa per a lany 2010 ascendeix a 9.155 milions deuros i suposa una disminució del 6,2% respecte lany anterior. Malgrat això, la despesa militar total és bastant més elevada ja que hi ha despeses que a pesar de ser militars, no estan comptabilitzades dins el Ministeri de Defensa. La despesa militar total, doncs, suma 18.161 milions deuros i suposa una disminució del 2,4% respecte 2009.

Una de les partides que més han baixat són les inversions militars. Disminuiran un 23,5%, encara que aquest fet no ha obligat a suspendre cap projecte militar. A més el més probable és que no acabin disminuint tant atès que el pressupost liquidat a final dany sol patir una gran desviació respecte el que estava pressupostat inicialment. A data de 30 de setembre de 2009, per exemple, les despeses del Ministeri de Defensa en comptes de baixar un 3% com shavia anunciat en el pressupost inicial pujaven prop dun 8%.


Despesa militar Espanya

(en milions deuros corrents) Conceptes

Any 2009

Any 2010

Ministeri de Defensa

8.240,77

7.694,86

Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa

1.230,53

1.218,19

Centre Nacional de Intel·ligència

255,06

241,37

Total Ministeri de Defensa

9.726,36

9.154,42

Classes passives militars

3.298,14

3.328,59

ISFAS (Altres Ministeris)

602,53

617,53

Guàrdia Civil (Ministeri dInterior)

2.941,51

2.973,17

Crèdits I+D militar (Ministeri dIndústria)

1.149,92

950,91

Organismes militars internacionals (Ministeri dExteriors)

56,57

11,07

Total Defensa criteri SIPRI

17.775,03

17.035,69

Interessos del Deute Públic

834,57

1.125,20

Total despesa militar

18.609,60

18.160,89


Principals Indicadors de la despesa militar 2009/2010

Indicadors

2009

2010

Despesa militar per dia

50,98 milions €

49,75 milions €

Despesa per habitant/any

408 €

395 €

Despesa militar respecte del PIB

1,77%

1,73%

Despesa militar / pressupost total

5,11%

4,70%

Variació despesa militar3

-1,61%

-2,41%

Inversions militars

3.155,8 milions €

2.510,68 milions €

Inversions militars / total d'inversions

12,73%

10,46%

Variació inversions militars

-16,36%

-23,51%

R+D militar total

1.462,3 milions €

1.182,80 milions €

R+D militar / R+D total

15,15%

12,96%

Variació R+D militar

-12,13%

-19,11%


Les inversions militars previstes per a lany 2010 són gairebé les mateixes que les dels anys anteriors però amb menys dotacions. És a dir, no hi ha intenció danular cap dels gran projectes militars industrials com l'avió de combat EF-2000, blindats Leopard,... Els únics que desapareixen són les fragates F-100 i el buc de projecció estratègica que han estat finalitzades l’any 2009

Inversions en armament any 2010

(en milions deuros corrents)

Armes

Any 2010

Avió de combat EF-2000

176,19

Avió de transport A400M

1,00

Helicòpters de combat Tigre

36,27

Fragates F-100

0,00

Blindats Leopard

36,00

Blindats Pizarro

2,00

Obús remolcat 155/52 mm

15,14

Míssils Taurus

6,78

Míssils Iris-T

11,06

Míssils contracarro Spike

14,97

Blindats Centauro

11,17

Helicòpters transport NH-90

14,49

Helicòpters multipropòsit

3,00

Bucs transport militar i desembarcament BAC, BAM, LCM

35,75

Modernització avions militars F-18, C-15, CN-235

21,06

Comunicacions, sistemes de comandament i guerra electrònica

168,78

Vehicles blindats i material dartilleria (Exèrcit de terra)

30,80

Municions i explosius

31,70

Míssils Mistral, ESSM, Standard i torpedes MK-46 (Armada)

19,84

Coproducció estratègica (OTAN)

19,09

Infraestructures i instal·lacions

103,95

Altres inversions no especificades

329,63

Inversions Organismes Autònoms de Defensa

239,21

TOTAL inversions4

1.463,28

R+D militar del Ministeri de Defensa

231,895

R+D militar del Ministeri dIndústria

950,91

Total inversions militars

2.510,68

Tota la informació sobre la despesa militar de l’any 2010 ha estat extreta de l'informe publicat pel Centre Delàs de Justicia i Pau.Guia ràpida per fer l'Objecció Fiscal

Esquemàticament, el que cal fer és el següent

1. Omplir els impresos de la declaració de renda fins a l'epígraf "quota líquida"

2. Calcular l'impost de l'objecció fiscal i incloure'l en alguna de les caselles posteriors de retencions, tot ratllant el text i escrivint-hi "per a objecció fiscal".

3. Adjuntar comprovant per objecció fiscal d'haver realitzat l'ingrés a l'entitat escollida.

4. Adjuntar carta al ministre d'Hisenda en la qual s'explica què es fa i la raó. Podeu veure un model darrera.

5. Enviar l'enquesta amb les dades al centre coordinador (correo electrònic obfiscal@pangea.org) o a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau (tgnapau@tinet.org).

El càlcul de l'import a desviar per objecció fiscal es realitza partint de si s'objecta el percentatge que es destina al Ministeri de Defensa (al voltant del 6%) o si s'objecta una quantitat fixa 84 €. Tant l'una com l'altra es descompten de la quota líquida i conseqüentment es pot realitzar l'objecció fiscal sempre, independentment de si la declaració de renda surt "a pagar" o "a retornar". També hi ha la possibilitat de fer l’objecció fiscal encara que no s’hagi de fer declaració, en haches cas s’aplica la “quota zero”.

Per tal que tothom que ho desitgi pugui aclarir qualsevol dubte a l’hora de preparar la seva declaració de la renda es pot demanar suport a la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau. Podem assumir assessoraments individuals o col·lectius, serrades informatives, etc.

Cap comentari: