dijous, 16 d’agost de 2007

Què, apostatem?


Bé, ja tinc la fe de baptisme i la sol·licitud que portaré a l'Arquebisbat der Tarragona, la penjo0 ací per si algú vol fer-ho i necessita alguna pista:

Penjo, també, un acudit del Forges que em sembla ben adient

DECLARACIÓ D’APOSTASIA

A l’atenció de l’arquebisbe Jaume Pujol Balcells, titular de la diòcesi de Tarragona.

Jo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxxx, major d’edat i resident en la població de Tarragona (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), en la que segons em consta vaig ser batejat el dia xxxxxxxxxxxxxx en la parròquia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pertanyent a la diòcesi indicada, actuant en nom i interès propi i en ple ús de la meva lliure i espontània voluntat,

MANIFESTO:

1. Que vaig ser batejat en la fe catòlica com a conseqüència d’una decisió presa per altres persones sense que aleshores, a causa de la meva edat, intervingués la participació de la meva pròpia voluntat, i sense disposar de llibertat ni consciència suficients per a emetre un judici sobre les meves conviccions personals.
2. Que les meves conviccions filosòfiques no es corresponen amb les d’aquelles persones que, de bona fe, varen considerar llavors que havien de batejar-me.
3. Que després d’haver meditat durant els temps suficient sobre el significat de la meva pertinença a la fe catòlica, no trobo cap pretext per continuar pertanyent a l’Església Catòlica, contradient la meva voluntat amb l’adscripció a aquesta institució. Per tant, anteposo el meu inalienable dret d’elecció i decisió sobre qualsevol aspecte que m’afecta directament i que m’assisteix per, mitjançant la present declaració sortida de la meva voluntat conscient, expressar la meva total i definitiva oposició a formar part, ni tan sols estadísticament, de l’Església Catòlica.
4. Que, a més, després d'haver-ne meditat durant el temps suficient, he observat com l'Església catòlica condemna les relacions prematrimonials, els mitjans anticonceptius i, sobretot, amb la seva condemna de l'ús del preservatiu, contribueix a expandir la pandèmia de la Sida.

5. Que no solament no condemna la pena de mort ni la guerra, sinó que, al llarg de la seva història les ha beneït i finançat.
6. Que amb la seva postura discriminatòria vers les dones, les persones transsexuals, els gais i les lesbianes, fa que augmentin les agressions i discriminacions, esdevenint un agent social instigador de la violència vers aquests col·lectius.
7. Finalment altres declaracions de la jerarquia catòlica com les relacionades amb l’assignatura de ciutadania o les relacionades amb Amnistia Internacional

8. Que la fidelitat de la pròpia consciència és un dret constitucional inalterable reconegut per la legislació mitjançant l’article 16 de la Constitució Espanyola, a la qual cap entitat privada o pública pot oposar-se.
9. Que, per tant, rebutjant la fe cristiana, em considero incurs en apostasia tal com la defineix el cànon 751 del Codi de dret canònic, motius pels quals,

SOLICITO:

Em sigui reconeguda per l’Església la condició d’apòstata, deixant de comptar-me entre els seus fidels i de considerar-me catòlic a tots els efectes – fins i tot els estadístics -, incloent, si fos necessari, l’oportuna anotació d’apostasia en el Llibre de Baptismes i qualsevol altre registre eclesiàstic, i que per aquesta declaració expresso, fent ús del legítim dret a disposar lliurement del les conviccions morals, ètiques i religioses.
Demano, també, que em sigui comunicada per escrit la resolució que es prengui sobre la meva petició.

A Tarragona, a 16 d’agost de 2007.

Signatura:

6 comentaris:

Waipu Joan ha dit...

això em provoca tota una reflexió...

g! ha dit...

Molta sort, tot i que no crec que et posin moltes pegues, si més no aguantar alguna entrevista de torn com li ha passat a un conegut meu.

Ja diras!

Josep Maria Yago Suau ha dit...

joan, ja m'ho explicaras :-)

gerard, gràcies. De fet tinc ganes que em convoquin per tenir una xerradeta ;-)

Anònim ha dit...

ets tot un pecador !!!! ... tio bueno ... salut

Anònim ha dit...

Doncs jo, des del respecte, ho sento...

zel ha dit...

Hola Josep Ma, jo fa dies que et segueixo, des que em vaig embarcar en aquesta manera particular de dir el que penso, una mica com tu, però ni de bon tros, tu hi tens la mà trencada i n'he après molt del teu espai. Gràcies!